HALAMAN UTAMA, VIDEO, SLIDESHOW,GAMBAR, LATIHAN

Tuesday, November 27, 2012

HAIWAN


Haiwan merujuk kepada benda hidup yang boleh bergerak. Secara umum, haiwan-haiwan yang berada di sekeliling kita boleh dikategorikan kepada beberapa kumpulan. Walau bagaimanapun, haiwan tidak mampu membuat makanannya sendiri sebaliknya, bergantung kepada sumber luar sebagai makanannya dan tidak mempunyai klorofil.

Contohnya sesuatu haiwan memakan sumber tumbuhan dan haiwan lain. Penyesuaian untuk hidup telah menyebabkan haiwan-haiwan berlainan dari segi bentuk antara satu sama lain. Terdapat beberapa ciri-ciri pengkelasan seperti:

A) Litupan badan : i) bercangkerang
  ii) berbulu
 iii) berbulu pelepah
 iv) bersisik

B) Anggota badan : i) berkaki
   ii) bersayap
  iii) berekor
  iv) bertanduk
   v) berparuh
  vi) berkuku tajam

C) Cara membiak : i) bertelur
                               ii) melahirkan anak

D) Habitat : i) hidup di air
                    ii) hidup di darat
                   iii) hidup di darat dan air

4 comments: